facebook
Actualitate Local

Muzeul Literaturii Iași caută doi ȘEFI. “Condiții specifice” și documente cerute pentru a ajunge ȘEF

Muzeul Național al Literaturii Române din Iași caută doi șefi care trebuie să îndeplinească „condițiile specifice”. Concursurile vizează două posturi: șef Birou Programe Culturale și Valorificare Patrimoniu și șef Birou Tehnic-Administrativ. 

loading...

REACȚIE la nivel ÎNALT fără precedent la adresa „ministresei” Educației: „facem zeci de descinderi pe an la astfel de instituții educative”

Pentru a fi șef la Biroul programe culturale candidații trebuie să îndeplinească niște „condiții specifice”:

 • studii superioare de specialitate finalizate cu licență în filologie, istorie sau filosofie;
 • vechime de minimum 5 ani în specialitatea studiilor superioare absolvite.

Dosarele pentru Biroul Programe Culturale trebuie depuse conform graficului:

 • 31 ianuarie 2019, ora 14.00 – termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 14 februarie 2020, ora 11.00 – proba scrisă;
 • 20 februarie 2020, ora 10.00 – proba de interviu.

În schimb pentru a fi șef la Biroul Tehnic Administrativ trebuie îndeplinite următoarele condiții specifice:

  • absolvenți de studii superioare tehnice, de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă, ai:
   • Facultății de Construcții, profil construcții, specializarea construcții civile, industriale și agricole/inginerie civilă sau instalații pentru construcții;
   • Facultății de Arhitectură.
  • vechime de minimum 5 ani în specialitatea studiilor superioare absolvite

 

ANAF: Cât costă să fii patron de tonetă înt-o zonă bună a Iașiului

Calendarul pentru depunerea a dosarelor este:

 • 31 ianuarie 2019, ora 14.00 – termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 17 februarie 2020, ora 11.00 – proba scrisă;
 • 21 februarie 2020, ora 10.00 – proba de interviu.

Ce trebuie să conțină dosarul

Pentru a ajunge șef la unul din cele două birouri candidații trebuie să depună următoarele documente.

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

„Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Muzeului Naţional al Literaturii Române din Iaşi, str. V. Pogor nr. 4, judeţul Iaşi, telefonic la Compartimentul de Resurse Umane, telefon 0745/631.387”, mai transmit reprezentanții MLR.

3 Comments

 1. Pingback: Vezi FOTO! De râsul curcilor! De blamat ce și-a trecut ministrul Educației în CV? - pm24.ro

 2. Pingback: 24 ianuarie, la Iași. Află cine vine și ce poți mânca. În loc de fasole va fi pomană cu plăcinte moldovenești - pm24.ro

 3. Pingback: Vasluian prins cu droguri între căminele studențești, la Iași, în zona Codrescu - pm24.ro

Leave A Comment