facebook
Actualitate Local Social

Licitație la PREȚ de OCAZIE: Skoda la 2500 de lei vândută de ANAF. Află cum o poți avea

ANAF organizează licitație la preț de ocazie. Doar 2500 de lei costă o mașină în stare bună vândută de ANAF. În data de 20 februarie va fi organizata a patra licitație pentru vinderea mașinii. Toate detaliile privind participarea la licitație le găsiți mai jos.

loading...

Mutare de ULTIMĂ ORĂ de la liderii social-democrați: „PSD nu o să se prostitueze pentru anticipate”

„În temeiul prevederilor art. 250 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de
procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua
de 20, luna februarie, anul 2020, ora 1200, în localitatea Piatra Neamţ, b-dul Traian, nr. 19
bis, judeţul Neamţ, se vor vinde la licitaţie următoarele bunuri mobile – licitatia a-IV-a: Autoturism marca SKODA OCTAVIA, serie motor 942429, serie sasiuTMBDG11U542846882 , an fabricatie 2004, nr inmatriculare NT05YDL, culoare gri”,anunță reprezentanții ANAF.

În sfârșit!Anunțul A fost făcut de Minister! Elevii vor primi banii meritați, dar soluția e provizorie

„Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre
aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.
Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare
la locul fixat în acest scop şi până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare.
Pentru participarea la licitaţie ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei,
următoarele documente:
a) oferta de cumpărare;
b) dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de
garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei. Plata taxei se va efectua în
contul IBAN: RO53TREZ4915067XXX014015, beneficiar Direcţia Generală Regională a
Finanţelor Publice Iaşi – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Neamţ, cod de
identificare fiscală 2612782, deschis la Trezoreria Piatra Neamţ;
c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;
d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat
de oficiul registrului comerţului;
e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;
f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;
g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport;
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
Administratia Judeteana a Finantelor Publice Neamt
Bd.Traian ,nr.19bis Loc. Piatra Neamţ
Jud.Neamţ Cod poştal 610137
Tel : 0233/211433;0233/207602
Fax : 0233/211433
e-mail: Dan.Nacu.NT@anaf.ro
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
www.anaf.ro
h) declaraţia pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este
persoană interpusă cu debitorul.
Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi
obligaţiile de mediu, obligaţiile de conservare a patrimoniului naţional sau altele asemenea,
respectiv: ………………………………………………………………………………………..
Alte informaţii de interes pentru cumpărător, după caz: ………………………………………
Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la sediul nostru sau la numărul de
telefon: 0233/207630 interior 4510.
Data afişării: 30.01.2020”, mai scrie în publicația de vânzare.

Leave A Comment